VARFÖR HAR HINDUISMEN SÅ MÅNGA GUDAR?

Du bör hålla i tanken att Hinduismens hedrande av många gudar är en manifestering av Guds olika egenskaper och former. Hinduism är en religion beståendes av symboler och varje symbol har sin mening.

Människan har skapat alla dessa former av gudar i överensstämmelse med sin förståelse, behov, tro, vidskeplighet och intresse.

Med vårat begränsade medvetande är det i stort sätt helt omöjligt och ogreppbart att Gud varken har namn eller form.

Namnet på Gud är Bhraman och står för allt i hela universum. Bakom alla dessa gudaformer är allt ett. Gud är allt och vi är en manifestation av gud.

 

Det ultimata målet för Hinduism är Moksha (befrielse) inte tillbedjan av någon gud och denna punkt är viktig för att förstå Hinduism.

De ber inte till gud för att de tror på deras överlägsenhet utan för att de tror att de kan visa vägen till upplysthet och slutligen Moksha (befrielse)

Amma säger att alla religioner endast är redskap för oss att nå målet – inte målet i sig självt!

Här följer tre av Ammas exempel på vad hon menar med det:

1, Om du vill åka från en Ö till fastlandet så behövs en båt. När du kommit till fastlandet har båten gjort sitt (religionen) den kan inte göra mer för dig. Du måste nu lämna båten och ta dig upp på land. 

2, Om någon frågar dig efter vägen till Stockholm så visar du riktningen genom att peka med din hand. Om personen i fråga endast tittar på din hand (religion) så kommer han aldrig att se vägen som du pekar mot och därmed inte hitta till fram till staden.

3, Om du ska upp och laga ett tak behövs en stege (religion), väl uppe på taket behövs inte stegen mer den har då gjort sitt.