SEVA

Amritapuri ashram styrs helt ideellt. Vi som bor här tillsammans med alla besökare ser till att allt fungerar på bästa sätt. Vi har personer med större ansvar på vissa områden där det fodras större insikt och kunnande. Allt här på ashramet är grundat i Ammas visdom, kunnande och önskan om hur ett ashram ska fungera för att kunna tjäna boende, besökande och övriga världen på allra bästa sätt. Allt arbete som utförs här kallas för SEVA (osjälviskt tjänande).

Vi har bland annat ett fantastiskt bra fungerande nätverk med sopsortering på många olika ställen runtom på ashramet. På själva slutstationen sorteras varje liten pryl noggrant upp i högar och förpackas sedan med liknande föremål och kan sedan säljas för en liten peng.

Din medverkan i detta SEVA system är i allra högsta grad välkommen. Det finns något för alla att vara delaktig i. Personligen har jag sett att dom som aktivt deltar i vår SEVA (osjälviskt tjänande) får ut mycket mer av sin vistelse här på ashramet. Man kommer in i livet här och blir delaktig på ett helt annat sätt än dom som endast föredrar att hålla sig undan och meditera för sig själva.

Du anmäler ditt intresse för att delta i SEVA arbete en trappa upp i Kali templet.