Sri Mata Amritanandamayi Devi

Mata Amritanandamayi är känd som “Amma”  eller “Moder” över hela världen. Hennes oändliga empati och osjälviska kärlek gentemot alla levande varelser har inga gränser. Hela Ammas liv har varit dedikerat till att hjälpa andra och lindra smärtan hos de som lider, både emotionellt och fysiskt. Det beräknas att Amma har omfamnat mer än 40 miljoner människor hittills.

Många är det som har förundrats över hur en liten flicka från en fattig fiskeby i Södra Indien kunde bli känd runt om i hela världen som Amma, allas vår moder. Själva ordet moderskap i sin rätta bemärkelse har inget att göra med bärandet av ett barn inom sig utan det står för kärlek, medkänsla och osjälviskhet. Det står för förmågan att ge fullständigt allt av sig själv till andra.

Om vi tar del av Ammas liv så är det just detta som vi ser, någon som tillägnat varje tanke, ord och handling för att tjäna andra. Att ”ge” är själva kärnan och essensen av allt. När en hemlös kommer och ber om hjälp då ger hon dem ett hem och då kallar vi henne ”humanitär”. När en person i sorg kommer och ber om tröst kallar vi henne ”moder”. När andligt sökande kommer för att få kunskap ger hon visdom och då kallar vi henne ”Guru” (andlig lärare).

Det är mycket få som har detta förhållningssätt att fullständigt osjälviskt tjäna alla i hela vår skapelse och med ett medvetande om allt är en förlängning av sitt eget själv. Amma refererar till ‘Vishwa Matruvam’ – universellt moderskap. Det är denna höjdpunkt/klimax i en människas liv som Amma försöker väcka i världen genom sitt sätt att leva, undervisning och darshan (gudomlig omfamning).

OM AMMA

“För närvarande är det intellektet som dominerar och det finns inte tillräckligt med kärlek. Därför bör vi sträva efter att tömma intellektet från alla värdelösa tankar och istället fylla hjärtat med kärlek. Detta är lösningen för all bedrövelse och förvirring som råder i det moderna samhället.” – Amma”

-Amma

Ammas ständigt outtröttliga och dedikerade tjänande av mänskligheten har inspirerat och lett till ett stort nätverk av välgörenhetsaktiviteter.

Embracing the World (ETW) är ett globalt nätverk av regionala humanitära organisationer inspirerade av de humanitära initiativen tagna av Mata Amritanandamayi Math. Embracing the World existerar för att lätta bördan för världens fattiga genom att hjälpa dem att möta alla fem av de grundläggande behoven: mat, husrum, hälsovård, utbildning, och försörjning – varhelst och närhelst det är möjligt. ETW är särskilt inriktade på att bidraga till att uppfylla dessa basbehov i spåren av stora katastrofer.

Att få möjlighet att delta i detta osjälviska tjänande (Seva) leder och genererar i en djup inre frid och tacksamhet. Som besökare på Amrtitapuri har du möjlighet att delta i SevaLäs mer här.

Amma lär oss att det gudomliga existerar i allt. Att inse och förstå denna sanning är själva essensen av all andlighet och leder till upphörandet av allt lidande. Ammas undervisning är universell.
Varje gång Hon tillfrågas om vilken religion Hon tillhör så svarar Hon att hennes religion är kärlek.

Amma ber ingen att tro på Gud eller att ändra sin tro utan endast att vi ska söka i vårt inre och tro på oss själva .

I Indien refererar man till mästare som Amma i olika termer bland annat Siddha (en fulländad), Jivanmukta (en upplyst under detta livet), Mahatma (stor själ). Kanske det mest förklarande ordet är Atma-Jnani (en som vet självet).

Länkar

Ammas Vision & Mission

“Seendes att ingenting var separerat från mitt eget Själv. En en enda enhet sammansmält med den gudomliga Modern. I den stunden avstod jag från all sinnesnjutning. Modern bad mig att be människorna att uppfylla syftet med sin mänskliga födelse. Härmed förklarar jag för hela världen den sublima sanningen som hon yttrade, “Åh människa, bli ett med ditt innersta Själv!”.”

 

-Amma

Ammas mystiska dikt Ananda Veethi, beskriver hennes transcendentala erfarenhet av att uppnå en förening med det Gudomliga. ”Seendes att ingenting är separat från mitt eget Själv” – det var Ammas vision att allt i skapelsen var en del av hennes eget Själv. Vid denna tidpunkt gav även den gudomliga Modern ett uppdrag till henne – att be folket att uppfylla sin mänskliga födelse genom budskapet “ Åh människa , bli ett med ditt innersta Själv!”.

Detta budskapet ligger till grund i hjärtat av alla Ammas institutioner och välgörenhetsorganisationer. Ammas barn lyckas hantera Hennes projekt med den tilltron på att de kommer att transformeras genom sitt tjänande till världen, och gradvis även överstiga sina personliga hinder och på så sätt även bli mer medkännande och osjälviska. Ett närmande av att identifiera sig med de Universella Självet, Atman.

“Må vi se andras smärta som vår egen smärta och deras lycka som vår lycka. Precis som vår egen hand spontant sträcker sig efter den andra handen när den är i smärta. Må vi alla trösta och stödja andra som vi själv skulle vilja.” – Amma

Amma har aldrig försökt att omvända någon. Amma har alltid betonat vikten av ett leende och ett vänligt ord, samtidigt som hennes välgörenhetsprojekt når ut till behövande, som t e x vid överlämnande av ett hem,en pension, en operation eller en måltid. På så vis förvandlas både de som ger, de som mottar och de som ser på – alla blir de påverkade av den osjälviska kärleken och känslan av universellt släktskap, blomstrande i en upplevelse av väsentlig enhet bland skenbar mångfald – enhet i Självet.

LÄR DIG MER OM AMMA

Intervju med Amma

av Shalini Saksena 30/5 2018