FÖRELÄSNING AV HELIGA SKRIFTER

Upptäck och bedriv studier utav de forntida heliga Indiska skrifterna, som innehar ett unikt arv från vår värld.

De är inspirationskällor av sublim visdom för hela mänskligheten. Kunskapen som du finner i Bhagavad-Gita är inte jämförbar med något annat. Den ger specifik information och vägledning vad det gäller syftet med människans existens här på jorden och den hjälper oss att finna vår sanna natur. Den information som finns där är användbar för alla och en var.