Amrita Yoga programmet är format efter den forntida vetenskapen om yoga och anpassat så att det kan möta våra behov i det moderna livet. Här lärs traditionell hatha yoga ut på ett nutida sätt innehållande Ammas unika teknik och andliga undervisning.

Genom dess utövande expanderas vår möjlighet att uppleva frid. Den dagliga undervisningen och retreats är öppna för alla besökare oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter inom yoga.

Amma säger: ”varje handling som utförs med medvetenhet är yoga”

Vill du veta mer besök gärna deras hemsida: www.amritayoga.com