Sopåtervinningssationen

Vi är verkligen glada och stolta över denna plats som sakta men säkert vuxit fram under dom senaste 10 åren. Mahita är en av eldsjälarna tillsammans med sin man och många fler som ger all sin tid åt att hantera och ta hand om ashramets avfall. De tar emot sopor från 5.000 personer/dag och då kan ni ju tänka er hur mycket mer de blir dom dagar som Amma är här och ger darshan.

Går vi 20 år tillbaka i tiden så existerade endast en lite skrubb där man försökte hantera ashramets sopor.

I Indien är återvinning av sopor något nytt. Här samlas allt ihop utanför husen och bränns varje morgon. Detta leder till att väldigt giftiga gaser frigörs och inandas av alla familjemedlemmar och även förbi passerande människor.

Vår sopsorteringen ligger numera fridfullt nere på stranden. Det är högt i tak och massa takfläktar, detta tillsammans med en underbar havsbris ser till att ge komfort till detta arbete som i Indien anses ha den absolut lägsta statusen. De Indier som cyklar runt och plockar upp skräp, tjänar nästan inget alls på det och blir ofta sjuka av alla bakterier som frodas i havet av alla sopor.

Arbetsplatsen här är nyligen utbyggd och förbättrad och alla sektioner har numera stående arbetsplatser för att på så sätt slippa onödiga lyft och vridningar detta för att spara på våra ryggar.

Innan soporna kommer hit så har var och en av oss som bor här redan försökt att sortera allt i olika plasttunnor som står utsatta på mindre sopstationer runt om hela ashramet.

Ashramet är ett uppskattat föredöme och många kommer hit för att ta lärdom av denna återvinnings idé. Mahita säger ”Vi måste lära oss att aldrig ta mer från moder jord än det vi behöver”. Sedan måste vi se till att återanvända allt som vi redan tagit från moder jord som t ex insamlat papper som åter igen kan bli till papper.

Vi alla måste lära oss att göra medvetna val i vår vardag och ta ansvar för vårt handlande, först då kan slitaget av moder jords resurser minskas.

Det är ett enormt jobb som görs här varje dag. Allt som sorteras måste plockas isär i minsta detalj. T ex så måste all plast även sorteras i färg. En penna måste skruvas isär, finns det gummi på den så är det på ett ställe, finns det metall så går det till ett annat ställe mm.

Alla plastförpackningar som innehållit mjölk, tvättas här för hand av ett stort gäng västerlänningar och sedan kan de återvinnas och användas som mjölkförpackning igen.

Det allra flesta sopor kan säljas för en mindre peng men för att detta ska vara möjligt så måste soporna vara rena och sorterade. Allt papper vikt och packat i buntar. Det som inte går att sälja är plast.