AMMAS MEDELVÄG

För majoriteten av andliga sökare rekommenderar Amma den så kallade medelvägen. En väg baserad på övningar som utförs med hängivenhet genom meditation, självdisciplin och seva (osjälviskt tjänande). Detta i kombination med hel dags fasta en gång per vecka (om det är möjligt för dig vill säga).

Amma uppmanar ofta människor att inte göra för intensiva åtstramningar eftersom hon vet att detta kan vara farligt.

**Innan någon bestämmer sig för en längre period av fasta, lång period i tystnad eller andra extrema andliga utövanden så ombeds alla att först tillfråga Amma.**